Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na XI, rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 50 centów do 79,35 USD. Brent w dostawach na listopad na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie tanieje o 49 centów do 103,48 USD za baryłkę.

Inwestorzy spekulują, że kryzys zadłużenia w Europie spowoduje zmniejszenie się popytu na paliwa, chociaż kraje strefy euro zapowiedziały w sobotę na półrocznym spotkaniu MFW i Banku Światowego w Waszyngtonie, że "zrobią wszystko co niezbędne" aby zapobiec kryzysowi i rozwiązać problem zadłużenia publicznego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zadeklarował pomoc, ale domaga się od Europy zdecydowanych działań.

Konferencja MFW i Banku Światowego została zdominowana obawami, że sytuacja w Europie grozi zdestabilizowaniem sytuacji w pozostałych częściach świata.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ocenił, że gospodarka światowa weszła w "nową, niebezpieczną fazę" oraz że pilne obserwowanie sytuacji i gotowość do podjęcia zdecydowanych działań mają podstawowe znaczenie. Fundusz zapowiedział też, że podejmie takie działania w celu "pomocy krajom strefy euro, przywrócenia zaufania, zapobieżenia kryzysowi zadłużeniowemu i ożywienia światowej gospodarki".

Dopuszczenie do bankructwa Grecji zachwiałoby zaufaniem inwestorów do całej strefy euro i groziłoby rozprzestrzenieniem kryzysu na wszystkie państwa - oceniła zaś niemiecka kanclerz Angela Merkel w wyemitowanym w niedzielę wieczorem talk-show telewizji ARD.

Merkel przypomniała o skutkach plajty amerykańskiego banku Lehman Brothers trzy lata temu.

"Pozwolono na bankructwo i świat się dziwił, jak głęboki kryzys to wywołało. Musimy się nauczyć, by podejmować tylko takie kroki, które możemy kontrolować" - powiedziała.

Ceny ropy w USA spadły w ub. tygodniu o 9,2 proc. do 79,85 USD za baryłkę, najniższego poziomu zamknięcia od 9 sierpnia. Rdr ceny ropy na NYMEX są obecnie wyższe o 3,8 proc.