Śledztwo dotyczące dzierżawy terenów po Stoczni Szczecińskiej Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła w połowie września, ale informację w tej sprawie upubliczniono we wtorek. W środę przedstawiciele TF Silesia w wydanym w tej sprawie oświadczeniu napisali, że "ze spokojem" czekają na efekty prokuratorskiego postępowania.

Chodzi o umowę dzierżawy części postoczniowych terenów, zawartą pomiędzy TFS a spółką Kraftport. Doniesienie w tej sprawie skierował do prokuratury senator Krzysztof Zaremba (PiS). Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zarząd TFS w związku z podpisaniem umowy dzierżawy gruntów.

Przedstawiciele TF Silesia przypomnieli w środowym oświadczeniu, że prokuratorskie postępowanie toczy się "w sprawie", więc wobec nikogo nie sformułowano dotąd żadnych zarzutów. Zadeklarowali również wolę współpracy z prokuraturą w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tą sprawą.

Tereny Stoczni Szczecińskiej od TFS wydzierżawiło na 10 lat, z opcją wykupu po roku tego terenu, należąca w całości do Fryderyka F. spółka Kraftport. Umowę podpisano pod koniec lipca br. Zarówno TFS, jak i Kraftport mają siedzibę w Katowicach.

F. ma w Katowicach kilka innych spółek. Postępowanie w sprawie domniemanych nieprawidłowości w jednej z nich prowadzi Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe. Zajęła się tą sprawą po decyzji Sądu Okręgowego w Katowicach, który uchylił wcześniejsze postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Zaremba uważa, że TFS zawarło umowę "z niewiarygodnym i niesprawdzonym partnerem". Jego zdaniem Silesia wydzierżawiła tereny stoczni firmie, która "nie ma w zasadzie szans na zrealizowanie przyjętych na siebie zobowiązań, a umowa dzierżawy wydaje się być skierowana przeciw interesom Skarbu Państwa".

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego firma Kraftport została zarejestrowana 29 lipca br., trzy dni po podpisaniu umowy dzierżawy. Jedynym właścicielem firmy jest Fryderyk F., drobny śląski przedsiębiorca, zajmujący się docieplaniem budynków klinkierem. Zgodnie z KRS firma ma kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł.

W oświadczeniu przesłanym w sierpniu PAP TF Silesia napisała: "W ocenie TFS złożone zawiadomienie do prokuratury jest odpowiedzią na zawiadomienie do prokuratury złożone przez TFS, w którym zarzucono członkom zarządu Porty Holdingu (na gruzach Porty Holding SA powstała w 2002 r. Stocznia Szczecińska Nowa - PAP) działanie na szkodę TFS poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat TFS. Pewne zdziwienie TFS budzi zdecydowane zaangażowanie się senatora Zaremby po jednej stronie sporu".

Kilka tygodni temu "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że Kraftport przejął tereny stoczni, gdy pojawiło się tam konsorcjum z perspektywą biznesu o wartości 2,5 mld euro zaangażowanego w budowę podmorskiego tunelu łączącego Niemcy i Danię. Przedsiębiorcy podejrzewają, że stało się to po przecieku poufnych informacji z Ministerstwa Skarbu Państwa - napisała gazeta.

Wówczas MSP w opublikowanym na swych stronach internetowych oświadczeniu napisało m.in., że tylko Silesia, właściciel części terenów byłej stoczni, działająca jako inwestor rynkowy, decyduje o sprzedaży lub dzierżawie majątku.

Ponadto MSP podkreśliło, że "umowa z Kraftportem, jak wynika z informacji od TF Silesia, zawiera jednoznaczne zapisy, dotyczące rozpoczęcia działalności stoczniowej w ciągu sześciu miesięcy od jej podpisania". "Nierozpoczęcie do 1 marca 2012 roku przez Kraftport takiej działalności może być podstawą do podjęcia przez TFS działań zmierzających do rozwiązania powyższej umowy" - stwierdził resort.

Towarzystwo Finansowe Silesia, należące do Skarbu Państwa, jesienią zeszłego roku wylicytowało najważniejsze nieruchomości wchodzące w skład SSN. TFS specjalizuje się w rewitalizacji gospodarczej i zagospodarowywaniu obszarów poprzemysłowych.