Konsensus oczekiwań analityków wynosił (wg różnych źródeł) 420 tys. wniosków. "W tygodniu kończącym się 24 września liczba (wyrównana sezonowo) liczba nowych podań wyniosła 391.000, co oznacza spadek o 37.000 wobec skorygowanej liczby 428.000 w poprzednim tygodniu.

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 417.000, tj. spadła o 5.250 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia wynoszących 422.250" - głosi komunikat.