Strata operacyjna wyniosła 4,39 mln zł wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,65 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 190,09 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 577,5 mln zł w porównaniu z 540,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 0,95 mln zł wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.