Zysk operacyjny wyniósł 8,40 mln zł wobec 3,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,30 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 110,01 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 12,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 374,53 mln zł w porównaniu z 371,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 4,55 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe.