Strata operacyjna wyniosła 10,59 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,79 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 28,93 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 16,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,30 mln zł w porównaniu z 100,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2014 r. wyniosła 15,23 mln zł wobec 12,75 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.