Strata operacyjna wyniosła 283,42 mln zł wobec 210,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 430,54 mln zł w 2014 r. wobec 229,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 12,38 mln zł wobec 85 tys. zł zysku rok wcześniej.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.