W segmencie zakładów sportowych zysk wyniósł 16,5 mln euro, co oznaczało spadek o 1,5% r/r, natomiast segment loterii zamknął rok ze stratą netto na poziomie 0,6 mln euro, czyli niższą o 52,5% r/r.

Całkowita kwota skonsolidowanego EBITDA wyniosła w 2014 roku 28,4 mln euro, co oznacza wzrost o 6,4% r/r. Po korekcie uwzględniającej jednorazowy zwrot podatku VAT w Polsce, który miał wpływ na EBITDA w latach 2013 i 2014, wartość EBITDA wyniosła 27,8 mln euro, co oznacza wzrost o 13,6% r/r. Wartość EBITDA dla zakładów sportowych wyniosła 28 mln euro, a więc o 2,6 % r/r. Wartość EBITDA dla loterii wyniosła 0,4 mln euro, co oznacza wzrost o 155,5 % r/r. Osiągnięte wartości EBITDA są w pełni zgodne z szacunkami spółki, podkreślono w informacji.

W 2014 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 109,6 mln euro, tj. o 12,9% więcej r/r. W tym przychody w kwocie 102,1 mln euro pochodziły z zakładów sportowych, co oznacza 14,2-proc. wzrost r/r. Przychody z loterii wyniosły w 2014 roku 7,5 mln euro, co stanowi spadek o 1,6% r/r, spowodowany systematycznym spadkiem na rynku gier numerycznych, przy jednoczesnych dobrych wynikach w segmencie kuponów zdrapek.

Grupa odnotowała całkowitą sumę przyjętych zakładów na poziomie 672,4 mln euro, tj. o 18,5% więcej r/r. Wartość przyjętych zakładów w segmencie zakładów sportowych wyniosła 655,7 mln euro, tj. o 22,9% więcej r/r.

"Wyniki te udało się osiągnąć dzięki wzrostowi w segmencie zakładów internetowych oraz zakładom w ramach dużych imprez sportowych, takich jak ubiegłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie oraz MŚ w piłce nożnej w Brazylii" - czytamy w komunikacie.

Przyjęte zakłady z loterii wyniosły w 2014 roku w sumie 16,7 mln euro, co stanowi wzrost o 4,1% r/r. W 2014 roku wysokość wygranych brutto (gross win) wyniosła 132,6 mln euro, co stanowi wzrost o 13,9 % r/r.

Wygrane brutto z zakładów sportowych wyniosły 125,1 mln euro, a więc o 14,9% więcej r/r. W tym wygrane brutto z zakładów internetowych w 2014 roku wzrosły do 67 mln euro, wzrost o 31,2 % r/r. "Wzrost zakładów internetowych wynikał z utrzymującego się rozwoju 'zakładów na żywo' i transmisji strumieniowej na żywo, wspieranych przez projekt Bwin FEED" - podano w informacji.

Wygrane brutto z zakładów w kolekturach w 2014 roku wyniosły 58 mln euro, co oznacza wzrost o 0,5% r/r. Wygrane brutto z loterii wyniosły 7,5 mln euro (-1,2% r/r).

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.