EMC 

EMC Instytut Medyczny odnotował 5,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 0,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polkomtel 

Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu aktywnego udziału w aukcji w części dotyczącej bloków częstotliwości 800 MHz, przechodząc w oferty pasywne, poinformowała spółka.>>>>  

Kerdos 

Kerdos Group przydzielił 3-letnie obligacje na okaziciela serii J o wartości nominalnej 9,98 mln zł, podała spółka. >>>>  

Polenergia

Polenergia odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polenergia zamierza osiągnąć skorygowany wynik EBITDA w wysokości 204,0 mln zł oraz skorygowany zysk netto w wysokości 72,4 mln zł w 2015 roku, podała spółka.>>>>  

Enea 

Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie 207,48 mln zł na dywidendę za 2014 r., podała spółka. >>>>  

Vistula 

Vistula zdecydowała o wcześniejszym wykupie obligacji serii D, o łącznej wartości nominalnej 119 mln zł, w całości celem umorzenia, podała spółka. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo podpisało umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo - chorwackim narodowym towarowym przewoźnikiem kolejowym. Przewoźnicy będą współpracować przy obsłudze swoich dotychczasowych klientów, transportując towary w korytarzu Północ-Południe i przygotują wspólną ofertę logistyczną dla potencjalnych nowych klientów, poinformował prezes Adam Purwin. >>>>  

Atal 

Atal chce systematycznie uzupełniać bank ziemi i przeznaczyć na inwestycje w grunty 60-100 mln zł w 2015 r., poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Obecny bank ziemi pozwala spółce na realizację ponad 5 tys. mieszkań. "Zamierzamy utrzymywać bank ziemi na poziomie zbliżonym do obecnego. Pozwoli nam to na realizację strategii mającej na celu ugruntowanie pozycji w czołówce największych deweloperów w Polsce. Jeżeli będą pojawiały się okazje zakupowe pozwalające na realizację rentownych projektów, to będziemy dokonywać zakupów gruntów nawet powyżej planowanych wcześniej założeń" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal chce utrzymywać ofertę na poziomie 2,0-2,5 tys. lokali, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. W najbliższych 2 latach spółka chce prowadzić równocześnie 12-17 projektów mieszkaniowych, wynika także z wypowiedzi prezesa. "Atal dynamicznie się rozwija, chcemy dalej zdobywać rynek. Nasze plany zakładają utrzymywanie aktualnej oferty sprzedaży na poziomie 2,0-2,5 tys. lokali" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie. W ramach przygotowywanych inwestycji najwięcej mieszkań Atal planuje wybudować w Warszawie i Krakowie.

Sare 

Sare może przejść na rynek główny GPW z NewConnect w IV kw. bieżącego roku. Grupa liczy na wysoką dynamikę wzrostu zysków i rozmawia o akwizycji, poinformował agencję ISBnews prezes Tomasz Pruszczyński. >>>> 

Alior Bank

Alior Bank dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich pozostałych do wykupu i umorzenia 148.400 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 148,4 mln zł, podała instytucja. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych. >>>> 

Unibep 

Unibep podpisał z Bemowo Park - spółką zależną DOR Group - umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa osiedla mieszkaniowego na warszawskim Bemowie za 49,12 mln zł netto, podała spółka. >>>>  

Dom Development 

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 226 mieszkań w inwestycji Dom pod Zegarem w warszawskiej dzielnicy Mokotów, poinformowała spółka. Mieszkania mają zostać przekazane do użytkowania w IV kwartale 2016 r. W ofercie Domu pod Zegarem jest 226 mieszkań oraz 9 lokali usługowych, zlokalizowanych od strony alei Wilanowskiej i ulicy Bukowińskiej. Budynek będzie posiadał także halę garażową z 239 miejscami do parkowania.

Polimex-Mostostal 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Polimex-Mostostal w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R, podał urząd. >>>>  

Trakcja 

Trakcja PRKiI dokonała odpisu aktualizującego wartość firmy w wysokości 5,16 mln zł. Odpis wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za rok 2014, podała spółka. "W dniu 11 marca 2015 roku zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2014 roku odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług od spółki nie należącej do grupy emitenta w wysokości 5.162.951,29 zł" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa zawarł z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku umowę na zbudowanie nowej siedziby Komisariatu Policji w Gdańsku, podała spółka. Wartość kontraktu to 25,69 mln zł brutto. >>>>  

Inpro 

Inpro wykupiło przedterminowo 2 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wykupione w celu umorzenia. >>>>  

Best 

Best przedterminowo wykupił wszystkie obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowała spółka. „Zarząd (...) informuje, iż dnia 11 marca 2015 r. zarząd emitenta pozyskał informację o dojściu do skutku przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii H, tj. 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda" - czytamy w komunikacie. Wykup został przeprowadzony za pośrednictwem Noble Securities, prowadzącego ewidencję obligacji, podano także.

PZU

Finalna cena zapłacona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) za 111,35 mln akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń, po uwzględnieniu kwoty wyrównania zapłaconej przez Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA) na rzecz PZU SA, wyniosła 91,816 mln euro, podało PZU. >>>>