Zamiast odbicia w górę, w lutym mieliśmy kolejny spadek dynamiki. Tym razem o 0,6 proc. m/m, a w rozbiciu na szczegóły (-0,1 proc. m/n bez samochodów i -0,2 proc. m/m bez samochodów i benzyny). Negatywnej reakcji w notowaniach dolara jednak nie ma – wytłumaczono to złymi warunkami pogodowymi, jakie panowały w ubiegłym miesiącu. Niemniej dane z rynku pracy w ubiegły piątek były świetne i nie trzeba było szukać żadnych wymówek. To powinno nieco zastanawiać i włączać ostrzegawcze światło, zwłaszcza, że rynek jest nastawiony bardzo optymistycznie przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FED. Wraz z danymi nt. sprzedaży detalicznej poznaliśmy cotygodniowe dane nt. bezrobocia – tutaj powróciliśmy poniżej poziomu 300 tys. wniosków (dokładnie 289 tys.) W efekcie średnia 4-tygodniowa nieznacznie się obniżyła do 302,25 tys. z 306 tys.

Dolar zachowywał się dzisiaj nieźle w relacji z koroną szwedzką. Zastępca szefa Riksbanku stwierdził, że opublikowane wczoraj znacznie lepsze dane nt. inflacji CPI za luty mogą być przejściowe i bank centralny mógłby rozważyć dalsze luzowanie polityki. Niemniej słowa Janssona można uznać bardziej za próbę werbalnej interwencji mającej na celu powstrzymać wyraźne umocnienie się korony szwedzkiej z ostatnich kilkunastu dni (już wcześniej wypowiadał się on krytycznie w kwestii takiego zachowania się kursu korony – chociaż, co oczywiste, nie w relacji do USD).

Na wykresie USD/SEK widać, że utrzymujemy się przy maksimach z tego tygodnia. Niemniej uwagę powinna zwrócić wewnętrzna linia trendu wzrostowego w rejonie 8,68 (jako potencjalny opór).

Druga waluta wobec której dolar dzisiaj jest silny to brytyjski funt, który stracił po słowach szefa Banku Anglii. Mark Carney dał do zrozumienia, że czas i skala podwyżek stóp będą zależeć także od tempa wzrostu inflacji i gospodarki w krajach ościennych, czy też relacji funta. Między wierszami można tu wyczytać aluzję do faktu, iż brytyjska waluta jest ostatnimi czasy silna, chociaż nie w relacji z dolarem. To zmniejszyło rynkowe oczekiwania związane z zaostrzeniem polityki na przełomie roku.

Na wykresie GBP/USD widać, że próba powrotu ponad naruszony wczoraj poziom minimum ze stycznia b.r na 1,4949 nie była zbyt udana. To może sugerować zejście w stronę kluczowych minimów z 2013 r. na 1,4812-30, jeżeli przyjmiemy założenie, że dolar pozostanie silny w kolejnych dniach (utrzyma swoje zdobycze do posiedzenia FED 17-18 marca).

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.