Natomiast należności banków ogółem ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1.021,22 mld zł, tj. spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym i wzrosły o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 603,46 mld zł (+1,1 proc. m/m i +8,7 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 209,40 mld zł (-0,9 proc. m/m i +9,6 proc. r/r).

"Depozyty gospodarstw domowych wzrosły w lutym 6,8 mld zł (tj. 1,1 proc.) i osiągnęły poziom 603,5 mld zł. Wyższy niż zazwyczaj przyrost wartości tych środków jest zjawiskiem typowym dla początku roku i wynika z dodatkowych wypłat dla pracowników w postaci premii i nagród rocznych. Wyraźny przyrost depozytów odnotowały instytucje samorządowe - o 3,3 mld zł (tj. 13,9 proc.) do poziomu 27,2 mld zł. Również to zjawisko jest obserwowane co roku, a wiąże się z przekazaniem samorządom przez sektor instytucji rządowych szczebla centralnego większej - w porównaniu do pozostałych miesięcy roku - wartości należnych środków" - napisał NBP w komentarzu.

Bank centralny zwrócił też uwagę, że drugi miesiąc z rzędu zmniejszały się depozyty przedsiębiorstw, ale wskazał, że "sytuacja ta jest typowa dla dwóch pierwszych miesięcy roku - podmioty gospodarcze przeznaczają wówczas część środków na dodatkowe wypłaty dla pracowników".

Należności od gospodarstw domowych wyniosły 607,33 mld zł (-0,8 proc. m/m i +7,1 proc. r/r), natomiast przedsiębiorstw - 302,19 mld zł (+0,4 proc. m/m i +7,9 proc. r/r).

"Zmniejszył się stan zobowiązań gospodarstw domowych wobec banków. W lutym wyniósł on 607,3 mld zł, a zatem o 4,6 mld zł (tj. 0,8 proc.) mniej niż na koniec poprzedniego miesiąca. Na kierunek i wielkość tej zmiany silnie wpłynęło wzmocnienie złotego wobec franka szwajcarskiego. Zmniejszyło się także zadłużenie instytucji rządowych w krajowych bankach - o 1,3 mld zł (tj. o 0,8 proc.) do poziomu 158,5 mld zł" - czytamy dalej w komentarzu.