Zysk operacyjny wyniósł 177,5 mln zł wobec 126,0 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 245,6 mln zł wobec 191,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.832,6 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 1.700,7 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 358,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 306,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6.231,9 mln zł w porównaniu z 5.780,0 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 892,5 mln zł w 2014 r. wobec 846,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 290,3 mln zł wobec 280,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).