W dniach 26-28 maja zostanie przeprowadzona budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych. Cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 28 maja.

Między 29 maja a 3 czerwca nastąpi przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych, w tym w dniach 29 maja - 2 czerwca 2015 r. - przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów w związku z udziałem w procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji nastąpi do 3 czerwca br.

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie ok. 30%.

"Podjęliśmy decyzję, by naszą ofertę publiczną poprzedzić przejściem na rynek główny GPW oraz dostarczeniem inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów co ma znaczenie dla oferty i inwestorów" - powiedział prezes Indata Software Grzegorz Czapla, cytowany w komunikacie poświęconym publikacji prospektu.

Środki z emisji akcji w ramach planowanej oferty publicznej zostaną przeznaczone na działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku, doradcą finansowym jest mCorporate Finance, a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Natomiast audytorem jest PKF Consult.

Strategicznym celem rozwoju grupy Indata Software na lata 2015-2018 jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi jej dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi produktów i zwiększaniu skali działalności. Działania te umożliwią uczestniczenie w największych projektach informatycznych w kraju, w tym również w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności za granicą.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych i należy do czołowych dostawców systemów B2B w Polsce. Jest spółką notowaną na rynku New Connect od września 2010 r. (poprzednio pod nazwą Tro Media).