Zysk operacyjny wyniósł 19,87 mln zł wobec 15,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,62 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 121,18 mln zł rok wcześniej.

W całym 2014 r. spółka miała 20,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 443,39 mln zł w porównaniu z 397,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 22,77 mln zł wobec 47,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.