Agencja przyznała instytucji ratingi rating Baseline Credit Assessment (BCA) oraz Adjusted Baseline Credit Assessment na poziomie ba3 i jednocześnie zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

"(...) Zarząd Getin Noble Banku (...) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż agencja ratingowa Moody's dokonała w dniu 17 marca 2015 r. następujących zmian w stosunku do ocen i perspektyw dla emitenta:

1. wycofała perspektywę negatywną dla Długoterminowego Ratingu Depozytowego Emitenta i umieściła go na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia;

2. wprowadziła ratingi: Baseline Credit Assessment (BCA) oraz Adjusted Baseline Credit Assessment, które oba w przypadku Emitenta zostały przyznane na poziomie ba3 i jednocześnie zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia" - czytamy w komunikacie. 

Moody's wycofał również perspektywę negatywną ratingu Getin Noble Banku (Issuer) i umieściła go na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia. Wycofaniu uległ także rating Siły Finansowej (BFSR) jako konsekwencja decyzji biznesowej agencji o rezygnacji z przeprowadzania tejże oceny, podał bank. 

Zmiany są następstwem przyjętej przez Moody's nowej metodologii oceny banków

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego. Aktywa banku wyniosły 63,6 mld zł na koniec 2013 r.