"Zarząd (…) podjął uchwałę przyjmującą politykę dywidendy spółki na lata 2014-2016. Zgodnie z treścią uchwały, zarząd zamierza rekomendować w terminach wymaganych przepisami prawa walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku netto wypracowanego przez spółkę w latach 2014, 2015 i 2016 w wysokości nie niższej niż 30% jednostkowego zysku netto spółki" - czytamy w komunikacie.

"Zdaniem zarządu spółki, jej obecna sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju na najbliższe lata uzasadniają w pełni możliwość wdrożenia polityki dywidendy w powyższym brzmieniu" - podano także.

W Investments jest regionalnym holdingiem finansowym. W skład grupy wchodzi m.in. Dom Maklerski WISA, W Financials, Euroknowlegde Group Limited. Spółka jest też współzałożycielem i współzarządzającym funduszem WI EEC Ventures. To pierwszy polski fundusz specjalizujący się wyłącznie w sektorze EEC (Energy Environment Cleantech), a wspierany również przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK).