Orange Polska

Orange Polska zdecydował się zakończyć swój udział w licytacji jednego bloku pasma 2600 MHz, podał operator. Zdaniem firmy, pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze zakończenie całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z korzyścią dla wszystkich jej uczestników. >>>> 

Pelion

Pelion odnotował 55,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 100,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w  raporcie. >>>>  

Vistal

Vistal Gdynia rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto za jedną akcję za rok 2014, podała spółka. >>>>   

Zarząd Vistalu Gdynia rekomenduje przeznaczenie na dywidendę równowartości 35% skonsolidowanego zysku netto za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,30 zł na akcję i planuje pozostanie spółką dywidendową także w kolejnych latach, poinformował prezes Ryszard Matyka. >>>>  

Newag

Newag odnotował 78,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrobudowa

Rada nadzorcza Elektrobudowy pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>>  

ZE PAK 

Zespół Eleketrowni Pątnów Adamów Konin odnotował 81,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 216,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 40,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,80 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Unibep

Unibep odnotował 19,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 13,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unibep spodziewa się 30-proc. udziału sprzedaży eksportowej w przychodach 2015 roku, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Zapowiedział też wejście Unibepu na rynek szwedzki.>>>>  

Wawel

Zarząd Wawelu przyjął uchwałę o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. w kwocie 29.995.100 zł, tj. 20 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Kerdos Group 

Kerdos Group odnotowała 7,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kerdos Group rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie, bez emisji akcji, poinformował prezes Kamil Kliniewski. >>>>  

Kerdos Group ocenia, że ubiegły rok to "dopiero przedsmak tego, co może osiągnąć w kolejnych okresach" i m.in. przyspiesza przejmowanie luksemburskiej sieci drogerii Meng, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski.>>>>  

4Fun Media 

4Fun Media odnotowało 6,40 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wojas

Wojas odnotował 8,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 10,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Ipopema Securities 

Ipopema Securities odnotowało 4,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 8,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Synektik 

Synektik odnotował 3,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

PCC Exol

PCC Exol odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 9,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arteria 

Arteria zapowiada wypłatę dywidendy za 2014 rok, ale jej wysokość zależy od decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych akwizycji, poinformował prezes Marcin Marzec. >>>>  

Arteria odnotowała 10,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Arteria zakłada, że utrzyma w tym roku planowane tempo wzrostu i w dalszym ciągu tworzyć będzie nowe miejsca pracy, poinformował prezes Marcin Marzec. >>>>  

Voxel 

Voxel odnotował 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Paged  

Paged odnotował 60,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

TVN  

Standard & Poor's umieścił długoterminowy rating korporacyjny TVN na poziomie B+ oraz długoterminowy rating Polish Television Holding B.V. (PTH) na liście obserwacyjnej z pozytywnymi implikacjami, podała agencja. S&P planuje podjąć decyzje w sprawie tych ratingów w ciągu trzech miesięcy. >>>> 

Boryszew 

Boryszew odnotował 109,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Boryszew rekomenduje wypłatę z zysku za 2014 r. w wysokości 10 gr na akcję, podała spółka. >>>>  

Boryszew przeznaczy na inwestycje w rzeczowy majątek trwały kwotę rzędu 150-180 mln zł, poinformował prezes spółki Piotr Szeliga. >>>>  

Farmacol 

Farmacol odnotował 103,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 125,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selena FM  

Selena FM odnotowała 20,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 20,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Hawe 

Hawe odnotowało 29,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 51,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

W Investmenst 

W Investmenst odnotowało 17,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Baltona  

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowała 3,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cognor

Cognor odnotował 34 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 48,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

GTC 

Globe Trade Center (GTC) odnotowało 876,63 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2014 r. wobec 746,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Globe Trade Center (GTC) osiągnęło na obecną chwilę odpowiednio 31% i 25% poziomu komercjalizacji szykowanych przez dewelopera stołecznych projektów Galerii Północnej i Galerii Wilanów, poinformował zarząd spółki. "W 2014 r. osiągnęliśmy również kolejne kamienie milowe na drodze do realizacji Galerii Wilanów i Galerii Północnej, naszych dwóch flagowych inwestycji w Polsce. Ukończyliśmy żmudny proces kompletowania ziemi pod Galerię Północną i złożyliśmy wnioski o pozwolenie na budowę obu projektów. Wniosek dotyczący Galerii Północnej został przyjęty przez władze i aktualnie jest w trakcie rozpatrywania. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac budowlanych natychmiast po tym, jak tylko otrzymamy stosowne pozwolenia" - napisał zarząd GTC w liście do akcjonariuszy.

TelforceOne 

TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inpro 

Inpro odnotowało 7,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Inpro zamierza do końca bieżącego roku wprowadzić do sprzedaży inwestycje i etapy inwestycji na łącznie 547 mieszkań i 54 domy jednorodzinne, wynika z informacji podanych przez prezesa Piotra Stefaniaka. "Do dnia publikacji niniejszego raportu, spółka Inpro SA uruchomiła sprzedaż I etapu osiedla Wróbla Staw domy wielorodzinne. Do końca bieżącego roku planujemy wprowadzić do sprzedaży także: 130 lokali w Gdańsku na Wyspie Spichrzów (Chmielna Park budynek C), łącznie 54 domy jednorodzinne w ramach osiedli Wróbla Staw i Golf Park, pierwsze 100 lokali na osiedlu w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej, wspomniany wcześniej projekt Kwartał Uniwersytecki (175 lokali) oraz pierwsze budynki (90 mieszkań) z projektu o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, to jest w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej (...). Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. zamierza natomiast uruchomić sprzedaż lokali w dwóch budynkach na Osiedlu Leszczynowym (łącznie 52 mieszkania). Pozwoli nam to utrzymać wysoki poziom transakcji sprzedaży w 2015 roku" - napisał Stefaniak w liście do akcjonariuszy.

ZM Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania zdecydowały o emisji do 25 tys. 3-letnich obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda, podała spółka. >>>>  

Arctic Paper 

Arctic Paper odnotował 50,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 132,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tauron 

Grupa Wind Invest uważa, że wypowiedzenie długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji, spółki zależnej Tauron Polska Energia, nie ma "żadnych podstaw prawnych" i będzie "pozbawione jakichkolwiek skutków prawnych", podał Wind Invest. >>>>  

Ciech 

Ciech odnotował 167,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 49,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Zarząd Ciech rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r., wynoszącego 92,13 mln zł, na kapitał zapasowy spółki, podał Ciech. >>>>  

Ciech planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 530 mln zł w 2015 r., podała spółka. Środki na inwestycje pochodzić będą z przepływów operacyjnych i finansowania dłużnego. >>>>  

Rawlplug 

Rawlplug odnotował 13,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Rawlplug rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. >>>>   

Talanx 

Talanx odnotował 769 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 732 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o ok. 4% r/r i wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka. >>>> 

Cyfrowy Polsat, Enea i Energa 

EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. >>>>  

Global City Holdings 

Global City Holdings - operator sieci kin Cinema City - złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, podała spółka. >>>>  

OT Logistics

OT Logistics podtrzymuje chęć nabycia przewoźnika kolejowego "o dużej skali działania", także w przypadku niepowodzenia w przejęciu udziałów w Lotos Kolej. Spółka rozważa także rozwój w segmencie intermodalnym, który może wiązać się w przyszłości z nabyciami aktywów terminalowych, poinformował prezes Piotr Pawłowski. >>>>  

Banku Zachodniego WBK

Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję, podał bank. >>>>  

BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń osiągnęły wzrost zysku o 56% r/r w 2014 r. - do 15,57 mln zł w przypadku spółki "życiowej" (wzrost o 14% r/r) i do 38,07 mln zł w przypadku spółki "majątkowej" (wzrost o 82% r/r), podały spółki. >>>>