"Rok 2015 będzie okresem jednych z największych wyzwań od dłuższego okresu, przy spadających zwrotach na rynkach kapitałowych i delikatnych rynkach w obszarze ubezpieczeń przemysłowych i reasekuracji. Kolejnym wyzwaniem będzie długoterminowa restrukturyzacja segmentu detalu w Niemczech. Pomimo to podtrzymujemy cel, jakim jest osiągnięcie co najmniej 700 mln euro zyku netto w 2015 r." - powiedział Haas, cytowany w komunikacie.

Talanx odnotował 769 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 732 mln euro zysku rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez Grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.