Zysk operacyjny wyniósł 10,79 mln zł wobec 11,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,63 mln zł w 2014 r. wobec 263,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 5,53 mln zł wobec 9,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.