Zysk operacyjny wyniósł 8,11 mln zł wobec 8,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,38 mln zł w 2014 r. wobec 141,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,08 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała także, że jej portfel zamówień wynosi obecnie 92 mln zł.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.