"Na dzień 1 stycznia 2015 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła około 6,3 mld zł, z czego do realizacji w 2015 roku przypada około 1,77 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. około 4,53 mld zł na lata kolejne" - czytamy w komunikacie.

Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (93%), w którym grupa ujmuje kontrakt na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III. Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi blisko 7% wartości portfela grupy PBG, w którym ujęty jest kontrakt dotyczący budowy terminalu LNG w Świnoujściu, podano także.

Przychody grupy PBG wyniosły 1,530 mld zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej.

Portfel zamówień spółki PBG na 1 stycznia 2015 roku wynosił około 300 mln zł. Przychody PBG wyniosły 227 mln zł i były o 109 mln zł niższe niż rok wcześniej.

PBG podkreśla, że równocześnie z restrukturyzacją zadłużenia spółki prowadzona jest restrukturyzacja i reorganizacja w obszarze operacyjnym i majątkowym. Wszystkie działania mają na celu przygotowanie organizacji do efektywnej realizacji założeń układu.

"Aktualnie najważniejszym celem dla spółki jest doprowadzenie do porozumienia i zawarcia układu z wierzycielami. Zgromadzenie wierzycieli, które ma zdecydować o dalszym losie PBG zostało zwołane na koniec kwietnia bieżącego roku. Zawarcie układu umożliwi kontynuowanie działalności przez spółkę oraz odbudowanie jej wartości w przyszłości" - powiedziała wiceprezes Kinga Banaszak-Filipiak, cytowana w komunikacie.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).