Zysk operacyjny wyniósł 23,76 mln zł wobec 22,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,19 mln zł w 2014 r. wobec 196,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 14,74 mln zł wobec 104,66 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.