"Oferta obejmie zarówno emisję nowych akcji, z której spółka zamierza pozyskać od 80 do 100 mln zł, jak i sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału zakładowego spółki, przez spółkę European Media Holding S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (akcjonariusz sprzedający), kontrolowaną przez fundusz Innova Capital i będącą większościowym akcjonariuszem spółki" - głosi komunikat.

Wpływy z emisji nowych akcji spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie nowych akwizycji realizowanych w ramach przyjętej strategii grupy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, podano również.

"Przeprowadzenie oferty planowane jest na drugi kwartał 2015 roku, przy czym będzie ono uzależnione od warunków rynkowych" - zastrzeżono.

Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Polski. Skierowana zostanie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

>>> Czytaj więcej: Wirtualna Polska szykuje się do giełdowego debiutu

Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Pekao Investment Banking. Współprowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.