"Planujemy w 2015 istotnie zredukować całkowity dług - z 127 mln USD na koniec 2014 r. do 100 mln USD na koniec 2015 r., zmniejszając w ten sposób koszt jego obsługi" - powiedział Lissitsa ISBnews.

Dodatkowo, w tym roku spółka spodziewa się pozytywnego wpływu na działalność operacyjną nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi i motywacją personelu, a także kontynuacji projektu optymalizacji segmentu produkcji mleka.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.