PZU Lietuva, PZU

Litewska Rada Konkurencji wyraziła zgodę na sprzedaż przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) akcji PZU Lietuva na podstawie umowy sprzedaży na rzecz Gjensidige Forsikring ASA z siedzibą w Oslo (Norwegia), podało PZU. Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających transakcji. >>>>

PZU i jego spółka zależna PZU Życie podjęły decyzję o kontynuacji procesu restrukturyzacji zatrudnienia, która obejmie do 350 osób, podało PZU. Redukcja zatrudnienia może dotyczyć 152 osób.>>>>   

CD Projekt 

Studio CD Projekt Red, należące do CD Projekt, ogłasza dwa duże, płatne dodatki do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Serca z Kamienia zadebiutują w październiku 2015, a Krew i Wino pojawi się w sprzedaży w I kwartale 2016 roku, poinformował prezes CD Projekt Adam Kiciński. >>>>   

Getin Holding, Idea Bank Rosja

Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży Otwartej Spółki Akcyjnej Inwestycyjny Powierniczy Bank Akcyjny z siedzibą w Krasnodarze, Federacja Rosyjska (Idea Bank Rosja) za łącznie 3,365 mln zł, podała spółka. >>>>  

BBI Development 

Zarząd giełdy wyznaczył piątek, 10 kwietnia, na pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 35 tys. obligacji BBI Development serii BBI0218, podała spółka. Według komunikatu, jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 tys. zł każda.

Ronson 

Zarządy GPW i BondSpot wyznaczyły środę, 8 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100 tys. obligacji serii I spółki Ronson Europe N.V. o wartości 10 mln zł, podały instytucje w dwóch odrębnych komunikatach. Dzień ostatniego notowania to 15 stycznia 2019 r.

Pozbud  

Zarząd GPW określił piątek, 10 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji serii A spółki Pozbud T&R o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała giełda. Obligacje zostały wyemitowane w połowie lutego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów o kredyt, co w ocenie firmy umożliwi zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na majątku na poczet pozyskania nowych limitów gwarancyjnych w związku z bieżącą działalnością gospodarczą.

Esotiq & Henderson 

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o emisji do 450 tys. akcji serii F w drodze emisji publicznej i ubieganiu się o wejście na rynek główny GPW, wynika z uchwał walnego. Firma chce pozyskać do 16 mln zł na rozwój. >>>>  

SMT 

iAlbatros SAS - francuska spółka zależna SMT - podpisała umowę z liderem w branży FMCG we Włoszech o szacowanej wartości 6-8 mln euro rocznie, podało SMT. >>>> 

iAlbatros - spółka zależna w 61,16% od SMT - wypracuje zgodnie z prognozą na 2015 r. 111,3 mln zł przychodów, 3,6 mln zł EBITDA oraz 1,8 mln zł zysku netto. Do 2019 r. wartości te wzrosną do odpowiednio: 695,1 mln zł, 39,6 mln zł oraz 28,0 mln zł, wynika z prognozy finansowej spółki. SMT chce zwiększyć zaangażowanie w iAlbatros do 100%, a następnie zrealizować fuzję SMT i iAlbatros i kontynuować działalność pod nazwą iAlbatros. >>>>  

Altus TFI 

Wartość aktywów Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w zarządzanych funduszach wyniosła 7,79 mld zł netto na koniec marca 2015 r., podał fundusz. Na koniec lutego wartość aktywów netto wynosiła 6,48 mld zł. >>>>  

Seco/Warwick

Seco/Warwick chce zwiększyć przychody i zyski w 2015 r., poinformował agencję ISBnews prezes Paweł Wyrzykowski. >>>>  

Seco/Warwick nadal uważa cel 1 mld zł przychodów w 2019 r. za realny, choć trudniejszy niż w momencie zadeklarowania ze względu na sytuację makroekonomiczną i polityczną, poinformował agencję ISBnews prezes Paweł Wyrzykowski.>>>>  

Komputronik 

Komputronik podpisał umowę z Expert International GmbH dzięki, której uzyska dostęp do warunków handlowych wynegocjowanych przez Expert Group z poszczególnymi dostawcami na rynku elektroniki konsumenckiej, podała spółka. Expert Group operuje w 24 krajach na całym świecie.>>>>  

Qumak 

Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Województwu Dolnośląskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, podała spółka. Spółka domaga się zasądzenia ponad 95 mln zł od urzędu.>>>> 

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank uplasował publiczną emisję obligacji o wartości 50 mln zł, przy czym zapisy inwestorów zostały zredukowane o blisko 30 proc., poinformował Mariusz Latek, dyrektor zarządzający Obszaru Sprzedaży z Noble Banku, pełniącego rolę głównego dystrybutora obligacji.>>>>  

Redan

Redan otrzymał wczoraj zapłatę od BBT Distribution Trade Group Limited za akcje TXM i tym samym sfinalizował sprzedaż udziału w spółce, podał Redan.>>>>  

BZ WBK 

Zarząd Banku Zachodniego WBK zmienił propozycję dotyczącą podziału zysku za 2014 r. i rekomenduje niewypłacanie dywidendy, wynika z komunikatu banku. >>>>  

Monnari Trade 

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Monnari Trade za I kwartał 2015 r. wyniosły 42,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5% w skali roku, wynika ze wstępnych danych, opublikowanych przez spółkę.

BBI Development 

BBI Development rozpocznie sprzedaż apartamentów w budynku Złota 44 w Warszawie 15 kwietnia br., podała spółka. >>>> 

Es-System 

Zarząd Es-System zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 2,14 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 i z likwidacji programu motywacyjnego, podała spółka. Wypłata ma wynieść 0,05 zł na akcję. >>>>   

Kerdos Group 

Kerdos Group, jako jedyny wspólnik Dayli Polska, zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Dayli o kwotę 13,2 mln zł - do 29,16 mln zł. Kerdos objęło wszystkie nowo utworzone udziały, podała spółka."Spółka, jedyny wspólnik Dayli, objęła wszystkie tj. 264.000 nowo utworzonych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 13,2 mln zł zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.200.000 zł. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Dayli, po jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy, emitent posiadać będzie wszystkie tj. 583 126 udziałów w kapitale zakładowym Dayli o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 29,1563 mln zł" - czytamy w komunikacie.

KGHM, Mostostal Zabrze 

KGHM Polska Miedź ponownie zwiększył wartość umowy ramowej z Mostostalem Zabrze na prace w Hucie Miedzi Głogów I, o 13,1 mln zł netto do 98,9 mln zł netto, podał Mostostal. >>>>  

Vistula Group

Alma Market i jej spółka zależna Krakchemia zgłosiły kandydatury Jerzego Mazgaja i Łukasza Magiery na członków rady nadzorczej Vistula Group, podała spółka. >>>>  

Kofola

Kofola sfinalizowała nabycie 6,83% akcji Radenskiej i posiada obecnie 93,91% w słoweńskiej spółce, podała firma. >>>>