"Zarząd spółki podjął w dniu 9 kwietnia 2015 r. uchwałę, iż będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy z zysku netto za 2014 r. w wysokości 0,15 zł na jedną akcję, co wg obecnego stanu akcji objętych dywidendą przekłada się na ogólną kwotę 2 052 tys. zł. Pozostałą część zysku netto za 2014 r. zarząd rekomenduje przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2013 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

NTT System odnotował 2,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2014 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

NTT System S.A. jest największym, polskim producentem komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.