Straty z tytułu różnic kursowych netto w okresie 2014 r. wyniosły 73,53 mln USD wobec 1,21 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 45,79 mln USD wobec 37,65 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,27 mln USD w 2014 r. wobec 114,77 mln USD rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.