Zysk operacyjny wyniósł 81 mln USD wobec 58 mln USD straty rok wcześniej. 

Zysk EBITDA osiągnął 83 mln USD w I kw. (29 mln USD straty rok wcześniej), zaś zysk EBITDA wg LIFO wyniósł 101 mln USD wobec 21 mln USD straty rok wcześniej.

"Znacząca poprawa EBITDA LIFO o 122 mln USD (r/r) dzięki sprzyjającemu otoczeniu makro i poprawie doskonałości operacyjnej" - czytamy w prezentacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 876 mln USD w III kw. 2014 r. wobec 1 285 mln USD rok wcześniej.

"Niższe przychody ze sprzedaży na wszystkich rynkach o (-) 32% (r/r) ze względu na spadek cen ropy" - czytamy dalej.

PKN Orlen S.A. posiada 100% udziałów w AB Orlen Lietuva. Grupa PKN Orlen zarządza 6 rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie.