"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (…) postanawia, że zysk spółki CI Games za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1 016 792,81 zł zostanie w całości przelany na fundusz dywidendowy spółki CI Games" - czytamy w uchwale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 1,02 mln zł wobec 26,68 mln zł zysku rok wcześniej.

CI Games, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych.