Impexmetal

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r., wynika z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. "Zysk netto spółki za 2014 rok w wysokości 59 223 804,34 przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze Impexmetalu również zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy. >>>>   

Feerum 

Akcjonariusze Feerum przeznaczyli 2 mln zł z zysku za 2014 r., wynoszącego 6,95 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,21 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Rada nadzorcza Feerum powołała zarząd w dotychczasowym składzie, z Danielem Januszem jako prezesem, na kolejną 5-letnią kadencję, podała spółka.>>>> 

Velto Cars

Velto Cars uplasowało 103 obligacje serii A o łącznej wartości ponad 1 mln zł, podała spółka. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wynosiła do 250 obligacji serii A. W ramach subskrypcji objęto 103 obligacji serii A po cenie 10 000,00 zł za sztukę, podano w komunikacie.

PKN Orlen    

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 705,72 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1,65 zł na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych, podał PKN Orlen.>>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos odnotowała 101,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 32,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2015 roku 283,5 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 461,3 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos wyda na projekt wydobywczy B8 ponad 200 mln zł mniej niż wcześniej zakładała, poinformował prezes spółki Paweł Olechnowicz. >>>>  

Grupa Lotos odzyskała około 100 mln dolarów z nakładów na projekt Yme i liczy na zwiększenie tej kwoty, poinformował wiceprezes spółki Zbigniew Paszkowicz. >>>>  

Benefit Systems 

Benefit Systems odnotował 7,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco Business Solutions 

Asseco Business Solution odnotowało 8,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Boryszew 

Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. >>>>  

Energa

Rada nadzorcza Energi powołała na członków zarządu IV kadencji Andrzeja Tersę w funkcji prezesa zarządu, Seweryna Kędrę na wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Jolantę Szydłowską na wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka. >>>>  

CI Games 

Akcjonariusze CI Games zdecydowali o przeznaczeniu zysku spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1,02 mln zł na fundusz dywidendowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

CCC 

CCC zakłada w nowej polityce dywidendowej przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego zysku netto, jeśli relacja dług/EBITDA wyniesie poniżej 3,0x, podała spółka. Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku za rok 2014. >>>>  

mBank   

mBank odnotował 380,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 305,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

mBank oczekuje, że jego zysk netto za 2015 rok, uwzględniający transakcję sprzedaży biznesu ubezpieczeniowego będzie na podobnym poziomie jak w 2014 roku, powiedział prezes Cezary Stypułkowski.>>>>  

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok 2014, podała instytucja. >>>>

Selena FM  

Akcjonariusze Selena FM zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 maja o wypłacie 0,28 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, wynika z projektów uchwał ZWZ. >>>>  

Mirbud 

Mirbud odnotował 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 14,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Budimex  

Budimex odnotował 37,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 6,39 mld zł według stanu na koniec marca br., w tym kontrakty pozyskane w I kw. tego roku opiewały na 1,04 mld zł, podała spółka.>>>>  

Po bardzo udanym I kw. Budimex podtrzymuje oczekiwania co do poprawy wyników na każdym poziomie w br., choć nie spodziewa się powtórzenia w kolejnych kwartałach dynamiki z pierwszych trzech miesięcy 2015, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Portfel zamówień Budimeksu w zakresie budownictwa ogólnego (kubaturowego) wynosi obecnie ok. 2,2 mld zł, z czego 600 mln zł przechodzi na 2016 r., poinformował dyrektor Budownictwa Ogólnego Radosław Górski. Ok. 50% zamówień przypada na klientów publicznych.>>>>  

Warimpex

Warimpex odnotował 35,31 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 7,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Bytom  

Bytom odnotował 0,51 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2015 r. wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Kerdos 

Grupa Kerdos dokupiła 24,78% udziałów jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+ za 5,3 mln euro (ok. 21,2 mln zł) i posiada już 49,78% udziałów. Sfinalizowanie nabycia pozostałych udziałów ma nastąpić w możliwie krótkim czasie, zapowiedział prezes Kerdos Group Kamil Kliniewski. >>>>  

Jujubee 

Katowicki producent gier wideo - Jujubee jeszcze w tym półroczu zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Środki, które chce pozyskać z planowanej na koniec maja oferty (w wysokości ok. 1,5 mln zł) przeznaczy na dokończenie dużej gry przygodowej, której premiera odbędzie się w 2016 r., podała spółka. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) potrzebuje oszczędności rzędu kilkuset milionów złotych. Będzie zmniejszać zatrudnienie, głównie poprzez naturalne odejścia, i redukować koszt wydobycia węgla, poinformował prezes spółki Edward Szlęk. >>>>  

PBG 

PBG w upadłości układowej uzgodniło z przedstawicielami "niektórych wierzycieli" nowe propozycje układowe i złożyło je w sądzie, podała spółka. Nowe propozycje przewidują m.in. ustanowienie zastawu na akcjach Rafako. >>>>  

KGHM  

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 800 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję (łącznie w dwóch ratach), podała spółka. >>>>  

Asseco Poland 

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu 240,7 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 2,9 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. >>>> 

Energa 

Akcjonariusze spółki Energa zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 596 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,44 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Uniwheels

Uniwheels AG dokonał przydziału 4,8 mln akcji w ramach oferty, w tym 2,4 mln nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego oraz 2,4 mln istniejących akcji, podała spółka. Przewidywana data debiutu na GPW to 8 maja. >>>>  

Voxel 

Rada nadzorcza Voxel podjęła uchwały o powołaniu zarząd spółki na kolejną kadencję w niezmienionym składzie, podała spółka. >>>>   

WB Electronics 

Obligacje WB Electronics o wartości 80 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek 4 maja, podała spółka. Celem emisji było objęcie akcji Radmoru oraz zasilenie kapitału obrotowego.

BGŻ , BNP Paribas 

Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7 maja, podał BGŻ. >>>>  

Bank BGŻ utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 49,3 mln zł oraz rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 6,9 mln zł, a BNP Paribas Polska utworzył rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 13,4 mln zł oraz rezerwę na świadczenia pracownicze związane z planowaną likwidacją stanowisk pracy w kwocie 35,7 mln zł, podały banki w odrębnych komunikatach.>>>>  

Introl 

Introl odnotował 24,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

SMT 

SMT odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane uprzednio na 20 maja, które miało m.in. zdecydować o emisji 354,35 tys. akcji serii G skierowanej do 9 akcjonariuszy iAlbatros, podała spółka. Intencją jest dołączenie projektów uchwał przygotowanych na odwołane NWZ do porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia SMT. „Przesunięcie terminu walnego zgromadzenia następuje z inicjatywy zarządu emitenta. Zarząd zamierza wyznaczyć w ciągu nie dalej niż 3 tygodni nowy termin walnego zgromadzenia i uzupełnić wcześniej proponowany porządek obrad o dodatkowe uchwały" – czytamy w komunikacie.