W 2014 r. akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 9,5 mln zł, co dało wypłatę 2,00 zł na jedną akcję.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.