"Podtrzymujemy opublikowaną w prospekcie emisyjnym prognozę na 2015 rok. Oczekujemy ponad 2 mld zł aktywów pod zarządzaniem na koniec 2015 roku i 40% wzrostu zysku netto - powiedział  Konopiński, cytowany w komunikacie.

Prognoza wyników finansowych na 2015 r. opublikowana w prospekcie emisyjnym zakłada dalszy wzrost najważniejszych wskaźników. Zgodnie z nią przychody za bieżący rok mają wynieść 74,5 mln zł (wzrost o 38% r/r), EBITDA 56,7 mln zł (wzrost o 32,5% r/r), a zysk netto 51,8 mln zł.

Polityka dywidendowa spółki zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty dywidendy w wysokości od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok (nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto spółki).

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.