Obecnie kapitał spółki dzieli się na 7 764 217 akcji.

"Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę do 5 823 162,00 zł poprzez emisję do 5 823 162 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5 823 162,00 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

"W granicach kapitału docelowego zarząd spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 maja 2018 roku do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego" - czytamy dalej.

W uzasadnieniu czytamy, że dla dynamicznego rozwoju grupy spółka musi dysponować elastycznymi narzędziami pozyskiwania środków finansowych, jak i mieć możliwość przejmowania podmiotów zapewniających wzrost wartości spółki.

"Celem udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania spółki" - podkreślono.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - InPost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.