Strata operacyjna wyniosła 3,97 mln zł wobec 1,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 0,64 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 10,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 3,56 mln zł wobec 3,09 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką developerską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.