Akcjonariusze zdecydowali, że scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji serii A z liczby 4 330 940 100 do liczby 86 618 802, poprzez połączenie każdych 50 akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 50:1.

"Zbliżamy się do zrealizowania jednego z naszych priorytetowych celów, czyli powrotu Polimeksu-Mostostalu do notowań ciągłych. Kolejnym krokiem w planie scalenia akcji jest złożenie wniosków do KRS o rejestrację zmian statutu w związku z umorzeniem akcji własnych i obniżeniem kapitału, zamianą akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz scaleniem akcji" - powiedziała p.o. prezesa Polimex-Mostostal  Joanna Makowiecka-Gaca, cytowana w komunikacie.

Dodała, że scalanie akcji zostanie przeprowadzone w lipcu po ogłoszeniu nowej strategii grupy.

Akcjonariusze powołali do rady nadzorczej spółki Marka Szczepańskiego ,który od lutego br. jest wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.