Wzrost składki o ponad 60 mln zł spółka zawdzięcza zarówno segmentowi detalicznemu, jak i korporacyjnemu. Ubiegły rok był kolejnym, w którym spółka odnotowała sporą dynamikę sprzedaży ubezpieczeń dla firm. W segmencie ubezpieczeń skierowanych do klientów indywidualnych, Gothaer TU podążając w kierunku zrównoważonej struktury portfela, zwiększyło udział ubezpieczeń osobowych i majątkowych względem ubezpieczeń komunikacyjnych.

"Wynik finansowy spółki to wypadkowa przede wszystkim takich czynników, jak: racjonalna ofensywa produktowa i efektywne różnicowanie źródeł dochodów, optymalizacja działalności operacyjnej i poprawa wskaźników kosztowych, zwiększanie dostępności kanału agencyjnego oraz konsekwentna poprawa jakości obsługi" - czytamy w komunikacie.

W ub. roku spółka zamknęła kolejne etapy procesu restrukturyzacji i dotychczas zrealizowała już większość założeń wynikających ze strategii Go2016.

"W bieżącym roku stawiamy na zrównoważony rozwój spółki, zwiększamy dostępność testując nowe rozwiązania dystrybucyjne oraz konsekwentnie dywersyfikujemy ofertę produktową. Systematycznie równoważymy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych linii. Widzimy, że konsekwentnie wdrażany przez nas model działania jest słuszny, pozwala osiągać zadowalające rezultaty oraz dostosowuje nasze struktury i procesy do zmieniającego się zachowania klientów oraz postępującej cyfryzacji" - powiedziała Włodarczyk-Moczkowska, cytowana w komunikacie. 

Wartość kapitałów własnych spółki wzrosła w ub. roku o ponad połowę do 118 mln zł. Środki własne o ponad 50 mln zł przekraczały wymagany margines wypłacalności, co oznacza 170% wskaźnik wypłacalności. Dzięki dywersyfikacji struktury portfela, Gothaer TU S.A. poprawił wynik techniczny o prawie 6 mln zł. 

Bezpośrednia likwidacja szkód, Solvency II, racjonalizacja cen oraz mobilna rewolucja to w ocenie Gothaer TU S.A. najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją ubezpieczyciele w 2015 roku.

"Bezpośrednia likwidacja szkód to najlepszy kierunek dla branży ubezpieczeniowej, który z pewnością wpłynie na poprawę jakości usług, a w konsekwencji na większe zaufanie klientów do ubezpieczycieli. W obszarze dostosowania do wymogów Solvency II branża wchodzi w finalna fazę wdrożenia i stosowania wymogów. Polityka cenowa wraz z mobilną rewolucją będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych ubezpieczycieli" – prognozuje prezes Gothaer TU S.A.

Niemiecka Grupa Gothaer, do której należy polska spółka Gothaer TU S.A., w 2014 r. rozwijała się znacznie szybciej niż cały rynek i zwiększyła swój udział rynkowy, podkreślono w materiale. Przypis składki brutto wzrósł o 4,9% do 4,51 mld euro (w 2013 r.: 4,30 mld euro), a zysk netto wyniósł 122 mln euro (w 2013 r.: 108 mln euro).

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat (wcześniej pod nazwą PTU S.A.). Gothaer TU S.A. posiada sieć dystrybucji o ogólnokrajowym zasięgu, współpracuje z blisko 3 tys. agentów ubezpieczeniowych. Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe.