Wcześniej spółka wskazywała II półrocze tego roku jako możliwy termin złożenia prospektu.

"Cały proces został rozpoczęty. Oczekujemy, że złożenie prospektu nastąpi w I kwartale przyszłego roku" - powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz w rozmowie z ISBnews podczas Healthcare Day, zorganizowanego przez Ipopema Securities i InnerValue.

Najprawdopodobniej w związku z przejściem na rynek główny spółka wyemituje akcje. Środki z emisji będą wykorzystane m.in. do zapewniania wkładu własnego w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych oraz do ekspansji zagranicznej.

Inno-Gene obecnie pracuje nad kilkoma takimi projektami. Chce skupić się na testach prenatalnych, projektach w ramach medycyny spersonalizowanej i aplikacjach służących do sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Pierwszych efektów spodziewa się w ciągu najbliższego roku.

"W przyszłym roku będziemy mieli już własną technologię, własne testy prenatalne, które oczywiście są bardziej marżowe" - powiedział prezes.

Projekt testów prenatalnych realizowany jest w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie i wymaga jeszcze przeprowadzenia badań klinicznych. Testy, nad którymi pracuje spółka, będą oferowały szerszy zakres badań niż te dostępne obecnie na polskim rynku.

Spółka szacuje, że obecnie ma w Polsce około 10% udziału w rynku badań genetycznych, a w NGS, który jest bardzo małym rynkiem, nawet 50%.

Inno-Gene podejmuje też działania w kierunku wejścia na rynki zagraniczne, między innymi poprzez udział w konferencjach branżowych. Rozważa obecność w USA, mimo trudności z wejściem na ten rynek firm z zewnątrz.

"Kusi nas rynek amerykański i choć jest to wyzwanie, nie jest wykluczone, że uda nam się tam z własnym testem zaistnieć. W czasie wakacji rozpoczniemy proces uzyskiwania certyfikatu dla laboratorium na rynek amerykański" - powiedział dyrektor operacyjny spółki Cezary Ziarkowski.

Spółka nawiązała także pierwsze kontakty na szeroko rozumianym Dalekim Wschodzie, odbyły się już pierwsze rozmowy z potencjalnymi partnerami z tego regionu.

Inno-Gene wspiera i komercjalizuje innowacyjne projekty biotechnologiczne. Główne aktywo spółki - Centrum Badań DNA (CBDNA), jest liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych.