Zysk operacyjny wyniósł 14,2 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,8 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 208,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 11,19 mln zł wobec 18,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupa posiada firmy produkcyjne na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.