Zysk operacyjny wyniósł 18,57 mln zł wobec 16,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,88 mln zł w I pół. 2015 r. wobec 373,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 23,37 mln zł wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.