Strata operacyjna wyniosła 4,48 mln zł wobec 6,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,33 mln zł w 2015 r. wobec 53,39 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2015 r. wyniosła 4,38 mln zł wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.