„Zarząd wystąpił do obligatariuszy z propozycją zawarcia w jak najkrótszym terminie umowy o współpracy, która obowiązywałaby do końca października br." – czytamy w komunikacie.

Celem tej umowy jest ustabilizowanie sytuacji finansowej grupy JSW oraz umożliwienie spółce przygotowania planu restrukturyzacji biznesowej i finansowej, wskazano również.

„Zarząd JSW podkreśla, że z przeprowadzonych rozmów z wszystkimi pozostałymi obligatariuszami wynika, że instytucje te chcą wspierać dalsze prace nad przygotowywaniem planu restrukturyzacji i są gotowe do negocjacji tekstu umowy o współpracy" – czytamy dalej.

Wcześniej ING skorzystał z 'opcji put' na kwotę ok. 75 mln zł (26.260.000 zł i 12.950.000 USD plus należne odsetki). „Opcja put" może zostać zrealizowana przez ING Bank Śląski od 21 września, licząc 10 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia jej do agenta, tj. od dnia wczorajszego, dodano w informacji.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla.