Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. o 1,5% w strefie euro i o 1,9% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,3% wzrostu w tym ujęciu.

Najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Malta (4,8%), Czechy (4,4%), Rumunia (3,7%) oraz Polska (3,6%).

Wzrost PKB w krajach UE w II kwartale 2015 r. w proc.

Infografika