Dodatnie saldo wyniosło 1 935,5 mln euro wobec minus 1 482,7 mln euro po siedmiu miesiącach ub. roku., podano w komunikacie.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 114,2 mln USD, a import - 112 mln USD(spadek odpowiednio o 12,9% i o 15,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2201 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 2024,4 mln USD), podał także GUS.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych wyniosły 66% eksportu ogółem i 66,2% importu ogółem (wobec odpowiednio 65,2% i 66,8% przed rokiem).

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.