Idea Bank

Idea Expert – spółka zależna Idea Banku – rozpoczęła proces sprzedaży GetBack, podał bank. "Zarząd Idea Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Idea Expert S.A. – spółki zależnej od emitenta, o podjęciu przez zarząd spółki decyzji dotyczącej rozpoczęcia procesu sprzedaży spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której spółka posiada 100% akcji i 100% głosów na walnym zgromadzeniu" – czytamy w komunikacie. 

Best 

Podział akcji Best w stosunku 1 do 4 zostanie dokonany w poniedziałek, 21 września. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4, podała spółka. >>>>   

GPW, NewConnec,  Catalyst

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjął warunkową decyzję o wykluczeniu z NewConnect 13 spółek i jednej spółki notowanej na Catalyst. Wykluczenie tych spółek nastąpi 18 listopada - chyba, że do 16 listopada 2015 roku spółki wypełnią obowiązki wynikające z Regulaminu ASO, podała GPW.>>>>  

Kofola

Kofola nabyła nieprowadzącą wcześniej działalności czeską spółkę Kofola CeskoSlovensko w ramach działań mających na celu przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej grupy do Czech oraz notowanie akcji nowej spółki holdingowej na jednym lub więcej europejskich rynkach regulowanych papierów wartościowych, podała Kofola.>>>> 

Immofinanz, Buwog 

Immofinanz uplasował 8,5 mln akcji zwykłych Buwog, stanowiących ok. 8,5 proc. kapitału zakładowego. Cena sprzedaży wyniosła 17,625 euro na akcję, zgodnie z ceną zamknięcia z 15 września, generując łączne wpływy brutto na poziomie 150 mln euro, podał Immofinanz.>>>> 

Adiuvo Investment  

Oferta publiczna 1 mln akcji serii I spółki Adiuvo Investment (oferowanych z wyłączeniem prawa poboru) rozpoczyna się dzisiaj od zapisów w transzy detalicznej, podano w prospekcie. Zarząd spółki ustalił cenę maksymalną akcji oferowanych w transzy detalicznej na 22,5 zł, podano w aneksie do prospektu. >>>>  

Robyg 

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży 233 lokale mieszkaniowe i usługowe dostępne w nowych etapach Stacji Nowy Gdańsk i Słonecznej Moreny, podała spółka. Zakończenie prac związanych z ich budową zaplanowane jest na IV kwartał 2016 roku. W Stacji Nowy Gdańsk oferowane są 83 lokale w drugim budynku pierwszego etapu inwestycji, natomiast w ramach kolejnego etapu wieloetapowej inwestycji Słoneczna Morena przewidywane jest wybudowanie 150 lokali, podano w komunikacie.

AAA Auto 

Po uruchomieniu w tym roku oddziału w Piasecznie, AAA Auto jest na etapie otwierania kolejnego, zaś na przyszły rok planuje większą ekspansję na polskim rynku, poinformowała dyrektor generalna Karolina Topolova.

Inno-Gene 

Inno-Gene w nowej strategii na lata 2015-2018 chce skoncentrować się na rozwoju oferty wysokomarżowych testów genetycznych, wykonywanych technologią NGS (ang. Next Generation Sequencing) i tym samym podwoić swój udział w rynku badań genetycznych do 12% w 2018 r. (przy zakładanym wzroście rynku do 200 mln zł), poinformowali przedstawiciele zarządu. Spółka oczekuje, że marża brutto na sprzedaży wzrośnie do 37% w 2018 r.

Inno-Gene spodziewa się, że pierwsze notowanie akcji na rynku głównym GPW nastąpi pod koniec marca przyszłego roku, poinformował ISBnews członek zarządu Cezary Ziarkowski. >>>>  

Budimex 

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych dla projektu POIiŚ 7.1-55 "Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki". Wartość umowy wynosi 209,73 mln zł netto, podała spółka. "Wartość umowy wynosi 209 738 816,98 złotych netto, a termin zakończenia robót to 24 miesiące od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Udział Budimeksu w konsorcjum wynosi 95%.

Wind Mobile

Wind Mobile przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka. "Akcje zostały przydzielone w następujących transzach:
- 150 000 akcji serii K w transzy detalicznej (TD), przydział nastąpił przez system GPW, poziom redukcji zapisów wyniósł 71,005%;
- 1 220 000 akcji serii K oraz akcji zbywanych (w tym: 600 000 akcji serii K oraz 620 000 akcji zbywanych) w transzy inwestorów instytucjonalnych (TII)" - czytamy w komunikacie.
Cena emisyjna wynosiła 7,8 zł.

PKP Cargo  

PKP Cargo planuje zatrudnić do końca tego roku kolejnych 200 maszynistów po tym, jak w br. przyjął już 300 kandydatów na te stanowiska, poinformował prezes Adam Purwin. Dodał, że w przyszłym roku spółka zatrudni kolejne 500 osób i zainwestuje w szkolenia ok. 20 mln zł. >>>>  

JSW 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zawarł dziś porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w spółce, podała JSW. Łączny pozytywny efekt porozumień spółki ze związkami to ok. 2 mld zł. >>>>