"Zarząd Hawe (...) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj.16 września 2015 roku), akcjonariusz spółki reprezentujący 5,06% udziału w kapitale zakładowym spółki, tj. spółka Walton Spencer LLC z siedzibą w Lewes, w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), wystąpił (...) z pisemnym żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w komunikacie.

W ramach porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały powołania członków rady nadzorczej.

W odrębnym raporcie Hawe poinformowało o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 12 października br.

Walton Spencer nabył 16 września br. w ramach transakcji giełdowych 71 913 akcji Hawe, w wyniku czego posiada w sumie 5 421 913 akcji spółki, stanowiących 5,06% głosów na walnym zgromadzeniu.

Hawe odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 20 października, w obliczu zwołania walnego na 12 października, podała spółka.

"Wobec faktu zwołania przez zarząd spółki nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 12 października 2015 r., (…) którego porządek obrad przewiduje m.in. powołanie członków rady nadzorczej spółki, podjęcie uchwał przewidzianych ogłoszonym porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 20 października 2015 r. stało się oczywiście bezprzedmiotowe" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.