Unia Europejska w ostatnim czasie nie zajmowała się Grecją, bo skoncentrowana była przede wszystkim na kryzysie migracyjnym. Ale to nie oznacza, że Bruksela o Grecji zapomniała - mówią unijni urzędnicy. Komisja Europejska będzie uważnie przyglądać się sytuacji politycznej w tym kraju i po ogłoszeniu oficjalnych wyników będzie czekać na nowy rząd. Ma nadzieję, że tym razem nie będzie problemów i nowe władze w Atenach będą kontynuowały program reform i oszczędności. Od niego uzależniona jest wypłata pieniędzy z trzeciego pakietu finansowego w wysokości około 85 miliardów euro. Jakiekolwiek próby złagodzenia warunków programu finansowego mogą ponownie doprowadzić do sporu z wierzycielami i opóźnień w wypłacie pożyczek.