Zysk operacyjny wyniósł 25,31 mln zł wobec 32,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,86 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 459,87 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 37,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 896,63 mln zł w porównaniu z 1 038,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 27,24 mln zł wobec 22,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.