Zysk operacyjny wyniósł 4,69 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,52 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 111,14 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 13,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 302,40 mln zł w porównaniu z 343,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 17,05 mln zł wobec 11,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Introl oferuje usługi inżynierskie, realizując inwestycje w obszarach instalacji energetycznych, elektrycznych i mechanicznych, systemów automatyki przemysłowej, budownictwa komercyjnego i przemysłowego, systemów kontrolno-pomiarowych, rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska i oprogramowania dla przemysłu.