Zysk operacyjny wyniósł 5,03 mln zł wobec 6,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 176,39 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 191,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 522,55 mln zł w porównaniu z 550,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 15,39 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.