Zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln zł wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,27 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 13,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,03 mln zł w porównaniu z 43,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 1,09 mln zł wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika Historia do Rzeczy, a także serwisów internetowych.